1.200.000

  • Tốc độ in: 16 trang A4/ phút
  • Kích thước: 353 x 298 x 209 mm
  • Hỗ trợ kết nối USB
  • Thời gian in bản đầu tiên (đen trắng) : 10 giây
  • Độ phân giải : 1200 x 600dpi
  • Khối lượng: 5,7kg
  • Khay giấy: 150 tờ giấy A4
  • Khổ giấy hỗ trợ: A4, A5,…